Nieuws

Kids bezoeken Corsowagens

De kinderen van SKLM kinderopvang hebben ook dit jaar de verschillen de corsowagens bezocht.

Lees meer

Verbeteringen voor ouders kinderopvangtoeslag 2017

De overheid heeft een aantal verbeteringen van de kinderopvangtoeslag voor 2017 aangekondigd. Hieronder de belangrijkste op een rij.

Lees meer

SKLM feliciteert

De laatste week van juni 2016 hebben wij afscheid genomen van onze stagiaires. Dit jaar zijn er 17 stagiaires begeleid door onze medewerkers. Een aantal komen er volgende jaar weer terug om hun stage bij SKLM te vervolgen, een aantal hebben een andere stageplaats gevonden en er zijn een aantal geslaagd.

Lees meer

Nationale Modderdag 2016 - SKLM doet mee!

Woensdag 29 juni is het Nationale modderdag. Deze dag laat SKLM niet ongemerkt voorbij gaan.

Lees meer

“VVE is zinvol” aldus staatssecretaris Dekker

In de Kamerbrief “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit” gaat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in op de uitkomsten van onderzoeken naar de effectiviteit van VVE

Lees meer

Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Lees meer

Beleef! Workshop Yoga

In samenwerking met Your Balance uit Tiel organiseert SKLM in juni 2016 een aantal bijeenkomsten voor Kinder Yoga.

Lees meer

SKLM op stelten

Zaterdag 27 mei 2016 is SKLM aanwezig op de jaarmarkt tijdens Dorp op Stelten.

Lees meer

Alle peuters voortaan naar kinderopvang?

Maandag 25 april stond er een bericht op Nu.nl met deze titel. Daarin staat dat gemeenten vanaf juli 10 miljoen euro extra krijgen. Dit bedrag loopt jaarlijks op met 10 miljoen euro tot 60 miljoen euro per jaar vanaf 2021. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor peuters die nu niet naar de peuterspeelzaal of kinderopvang gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Lees meer

Vakantieprogramma BSO: de bakkerij

In de vakantie gaat de buitenschoolse opvang aan de slag met het thema bakkerij. We hebben een vol programma. We gaan bij de bakker op bezoek, knutselen en natuurlijk zelf bakken! Zie hieronder het leuke filmpje.

Lees meer