Locatie Dagopvang

De SKLM heeft vestigingen voor dagopvang in Maurik, Ingen en Lienden. 

Kindercentrum “Sprong” in Ingen
Kindercentrum "t Voorhuis" in Maurik
Dagopvang "De Rupsen en Klimop" in Lienden

De pedagogisch medewerkers die op deze locaties werken zijn:

Ingen, babygroep Konijnen

  
Eline en Erika

Ingen, Peutergroep Kangoeroes

    
Marieke

Maurik, Babygroep Olifanten

  
Laura en Yvonne

Maurik, peutergroep Girafffen

  
Gulay en Petra

Lienden, babygroep Rupsen

  
Gerda en Lianne

Lienden, Peutergroep Klimop

    
Gerda, Marijke en Mariko

De kinderdagcentra zijn overzichtelijk en harmonieus ingericht. De ruimte daagt uit en stimuleert uw kind in zijn ontwikkeling.  

Adressen >