Locatie Dagopvang

De SKLM heeft vestigingen voor dagopvang in Maurik, Ingen en Lienden. 

Kindercentrum Sprong in Ingen
Kindercentrum 't Voorhuis in Maurik
Dagopvang Rupsen en Klimop in Lienden

De opvanglocaties zijn overzichtelijk en harmonieus ingericht. De ruimte daagt uit en stimuleert uw kind in zijn ontwikkeling.  

Adressen >