Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

Het kabinet maakte bekend vanaf 2017 nog eens 100 miljoen extra uit te willen geven aan kinderopvangtoeslag. Vanaf januari besparen ouders al honderden euro’s per jaar op de kosten voor kinderopvang. Dit vanwege de eerder aangekondigde verhoging van de toeslag met 290 miljoen euro. De extra verhoging van 100 miljoen euro maakt onderdeel uit van het Belastingplan.  Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper en creëert naar verwachting ruim 10.000 banen.

“Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. De politiek lijkt hiermee onze herhaaldelijke oproep om meer geld in de kinderopvang te investeren serieus te nemen”, aldus Leo Houwen, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderopvang als banenmotor
De naar verwachting ruim 10.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van meer dan 30 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 65.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed.