BSO Lienden gaat verhuizen

Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat de BSO Lienden binnenkort gaat verhuizen!

Zodra de vergunning binnen is verlaat BSO Lienden het Kulthurhus en nemen wij onze intrek in OBS De Sterappel. We krijgen daar een vast lokaal ter beschikking wat natuurlijk als groot voordeel heeft dat wij dit lokaal niet hoeven te delen met anderen. Hierdoor kunnen onze spullen blijven staan en blijft de BSO uitstraling gehandhaafd.

 

Tot de verhuizing een feit is worden de nodige voorbereidingen getroffen door het lokaal BSO-proef te maken. Zodra er meer bekend is over de verhuizing worden betrokkenen hier van op de hoogte gebracht.