Intensieve samenwerking speelleergroep Ieniemienie en OBS De Regenboog Ingen

Sinds de opening van Ieniemienie in basisschool De Regenboog ontmoeten de kleuters en de peuters elkaar. Deze samenwerking bevalt erg goed en de tijd is aangebroken om een vervolgstap te zetten. Wij zijn deze week begonnen met een structurele samenwerking en wij zijn erg positief. Kinderen vinden het leuk, de sfeer is goed en er is een passend aanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van ieder kind.

Omdat peuters en kleuters veel van elkaar leren, vindt er waardevolle beïnvloeding plaats in deze vorm van samen spelen en leren. De peuters worden uitgedaagd door het spel van de oudere kinderen, waardoor hun ontwikkeling in een natuurlijke versnelling terechtkomt. De kleuters kunnen worden gesterkt in hun zelfvertrouwen door de jongere kinderen te helpen. De kinderen worden uitgedaagd door een rijk spelaanbod.

Op de dagen dat Ieniemienie geopend is komt er een groep kleuters van maximaal 10 kinderen met hun begeleider, volgens een vast dagritme naar de speelleergroep Ieniemienie.Hierdoor is het voor alle kinderen duidelijk waar ze zijn, met wie ze zijn en wat we gaan doen.

Wij zijn van mening dat wij met bovenstaande werkwijze een leuke en leerzame omgeving voor de kinderen creëren. Zo verwerven zij competenties die niet alleen voorwaardelijk zijn voor een goede start op de basisschool, maar waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben.

Wilt u meer informatie over deze manier van samenwerken of wilt u een keer een kijkje komen nemen. Wij horen het graag!