Opening speelleergroep Bellefleur

Met ingang van maandag 2 september 2019 opent VVE speelleergroep Bellefleur haar deuren voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

VVE staat voor Voor en Vroegschoolses Educatie oftewel van de peuteropvang tot en met groep 2 een goed aanbod voor kinderen, zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. Er ontstaat hierdoor een doorlopende leer- en ontwikkellijn met de consultatiebureaus en de scholen.Om te mogen werken als VVE locatie moet je aan strengere eisen voldoen dan een locatie die geen VVE biedt. Zo is iedere pedagogisch medewerker die op een VVE groep werkt in het bezit van een VVE diploma met de daarbij behorende eisen aan taalniveau.

Doordat Bellefleur gevestigd is in OBS De Sterappel werken we samen met groep 1/2 van school. Dit is niet alleen leuk maar bevordert ook de doorstroom naar het basisonderwijs.

Speelleergroep Bellefleur is alle ochtenden van 8:20 tot 12:20 uur open. 

Donderdag 12 september 2019 van 10:00 tot 11:00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen bij speelleergroep Bellefleur!