Ouderbetrokkenheid bij JONGleren in het verkeer

Afgelopen weken is er op vele locaties bij de SKLM op diverse groepen gewerkt met het thema verkeer.

Op de speelleergroep 't Vogeltje in Avezaath hebben de kinderen maar ook de leidsters genoten van dit thema. Vanuit de gemeente hebben we een kist aangeboden gekregen met leuk spel materiaal en we hebben een gastspreker kunnen uitnodigen om een ouderochtend te organiseren. De opkomst van de ouders was zeer hoog. Tijdens deze ochtend hebben we ouders ook filmpjes en foto, s laten zien. Ouders hebben op deze manier een goede indruk gekregen waar hun kinderen mee bezig zijn geweest.

Dit alles bij elkaar zorgde voor een enorme ouderbetrokkenheid zodat het niet allen voor de kinderen en de leidsters maar ook voor de ouders een zeer geslaagd thema is geworden.