SKLM opent speelleergroep Peuterrijk, in Beusichem!

De speelleergroep van SKLM is dé plek voor uw peuter om fijn met andere kinderen te spelen onder professionele begeleiding. Door de begeleiding lieve medewerkers van SKLM en het volgen van een uitgekiend programma leert uw kind spelenderwijs. Uw kind kan vrij spelen en zich tegelijkertijd op alle aspecten ontwikkelen. Door het aanbieden van boeiende thema’s kan uw kind zich spelenderwijs voorbereiden op alles wat er komen gaat, met als eerste grote volgende stap natuurlijk de basisschool.

Begin maart zijn de bestuurders van Basisburen en SKLM overeengekomen om in de school een speelleergroep te starten (onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente). Na verschillende gesprekken hebben beide organisaties geconstateerd dat het goed is om samen te werken, zodat de overgang van speelleergroep naar basisonderwijs voor het kind optimaal verloopt.

Zowel de school als de speelleergroep willen graag dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt op zijn/haar niveau. Ook delen wij in ons pedagogisch klimaat gezamenlijke waarden zoals respect, oog voor verschillen, verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving, (zelf)vertrouwen, eigenheid, rust, ruimte en samen spelen en leren.

Bent u nieuwsgiering geworden en wilt u informatie, kunt u contact opnemen met ons.