SKM doet mee - Koffer vol kansen voor kinderen

Donderdag 4 juni 2020 kwamen de buurt- en cultuurcoaches renend en met bakfiets langs 6 van onze locaties om een puzzelstuk op te halen.

Deze puzzelstukken zijn door de locaties voorzien van hun wens op kunst en cultuur gebied. Samen met puzzelstukken die bij een aantal scholen en andere opvang organisaties zijn opgehaald vormde deze stukken een mooi kleurrijk geheel.

Het eind van de route was bij het gemeente huis van de gemeent Buren. Daar is in het bijzijn van de Bestuurder van SKLM Hans Beekman de puzzel gemaakt het convenant Kunst- en Cultuureducatie getekend. 

Koffer vol kansen SKLM

Op de foto ziet u v.l.n.r. Heb Huibers (voorzitter bestuur CPOB), Heleen de Ronde (manager kinderopvang Buitenpret), wethouder Niko Wiendels, Krista van Vreeswijk (directeur-bestuurder BasisBuren), wethouder Pieter Neven, Hans Beekman (bestuurder SKLM), Jan Teeuw (directeur Eben Haëzerschool)

Het gehele artikele leest u in de Zakengids