Thema gerichte activiteiten nu ook op de BSO!

Vanaf nu wordt het spelen op onze BSO’s nog leuker. Om de kinderen op de BSO een fijne en inspirerende middag te bezorgen, zetten wij het werken met thema’s in.

Het thematisch werken houdt in dat er gedurende langere periode onderwerpen op verschillende manieren aan bod gaan komen. De kinderen denken en bepalen mee welke activiteiten er gedaan worden. De BSO is er immers voor en door kinderen.

Door het aanbieden van thema’s stimuleren we de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden. Hierbij hanteren we een goede balans tussen inspiratie, structuur en eigen inbreng van kinderen. Wij zien de BSO als vrije tijd voor kinderen. Kinderen mogen zelf kiezen of zij aan een activiteit deelnemen of niet, echter stimuleren wij de kinderen wel om mee te doen en nieuwe dingen te proberen.

In juni gaan we starten met het eerste thema: vies, viezer, viest!

Spelenderwijs leveren de activiteiten een bijdrage aan de creatieve, cognitieve, constructieve,

motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Voorbeelden van activiteiten die bij het thema vies, viezer, viest passen, zijn: bouwen met zand en modder, proef- en voelspelletjes, heksensoep maken etc.

Ieder thema duurt ongeveer 4 weken. Zo spoedig mogelijk maken wij de half jaarplanning van het activiteitenaanbod van de BSO’s bekend, met daarin de thema’s en overige activiteiten!

We verwachten dat de kinderen er veel plezier aan gaan beleven.