“VVE is zinvol” aldus staatssecretaris Dekker

 

In de Kamerbrief “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit” gaat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in op de uitkomsten van onderzoeken naar de effectiviteit van VVE.

De staatssecretaris concludeert in zijn brief op basis van de uitkomsten van de onderzoeken dat VVE “in de Nederlandse context zinvol is om in te zetten voor kinderen met risico op een taalachterstand. Daarbij geeft Dekker wel aan de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen verder te willen versterken.

Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt de conclusie en roept de politiek op te komen tot integrale laagdrempelige voorzieningen voor alle kinderen.