Locaties en LRK

Al onze locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van de Rijksoverheid. Hieronder staan alle gegevens van onze locaties.

Kinderopvang SKLM Ingen “Sprong”  

Dagopvang / Buitenschoolse opvang

Burg. Hoftijzerplein 6
4031 KV Ingen
0344 603087

LRK Dagopvang 

LRK Buitenschoolse opvang

Speelleergroep

Burg. Hoftijzerplein 10
4031 KV Ingen
0344 603087

LRK Speelleergroep

 

Kinderopvang SKLM Maurik “t Voorhuis”

Dagopvang / Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

Homoetsestraat 38c 
4021 HH Maurik
0344 691371

LRK Dagopvang

LRK Buitenschoolse opvang

BSO Sporthonk
Driesweg 17
4021 HK Maurik
0344 691371

LRK Buitenschoolse opvang Sporthonk

Kinderopvang SKLM Lienden

Dagopvang / Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

In OBS De Sterappel
Schoolstraat 2
4033 GK Lienden
0344 615054

LRK Kinderopvang

LRK Buitenschoolse opvang

Kinderopvang SKLM Kerk-Avezaath 

Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

In OBS De Blinker in Kerk-Avezaath
Korte Daver 1
4012 BL Kerk-Avezaath
0344 722731

LRK Speelleergroep

LRK Buitenschoolse opvang

Speelleergroep Peuterrijk 

Speelleergroep 

In OBS Prins Willen Allexander
De Wielstraat 6
4112 JT Beusichem
0345-202659

LRK Speelleergroep

Zoelen 

Speelleergroep

In OBS Den Aldenhaag
Jeudestraat 78
4011 GM Zoelen
0344 203012

LRK Speelleergroep

Bereikbaarheid algemeen

0344-603087

info@sklm.nl