Locaties en LRK

Al onze locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van de Rijksoverheid. Hieronder staan alle gegevens van onze locaties.

Kinderopvang SKLM Ingen “Sprong”

Dagopvang / Buitenschoolse opvang

Burg. Hoftijzerplein 6
4031 KV Ingen
0344 603087

LRK Dagopvang

LRK Buitenschoolse opvang

Speelleergroep

Burg. Hoftijzerplein 10
4031 KV Ingen
0344 603087

LRK Speelleergroep

Kinderopvang SKLM Maurik “t Voorhuis”

Dagopvang / Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

Homoetsestraat 38c 
4021 HH Maurik
0344 691371

LRK Dagopvang

LRK Buitenschoolse opvang

BSO Sporthonk
p/a Driesweg 17
4021 HK Maurik
0344 691371

LRK Buitenschoolse opvang Sporthonk

Kinderopvang SKLM Lienden

Dagopvang / Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

In OBS De Sterappel
Schoolstraat 2
4033 GK Lienden
0344 615054

LRK Kinderopvang

LRK Buitenschoolse opvang

Kinderopvang SKLM Kerk-Avezaath 

Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

In OBS De Blinker in Kerk-Avezaath
Korte Daver 1
4012 BL Kerk-Avezaath
0344 722731

LRK Dagopvang

LRK Buitenschoolse opvang

Speelleergroep Peuterrijk 

Speelleergroep 

In OBS Prins Willen Allexander
De Wielstraat 6
4112 JT Beusichem
0345-202659

LRK Speelleergroep

Zoelen 

Speelleergroep / Buitenschoolse opvang

In OBS Den Aldenhaag
Jeudestraat 78
4011 GM Zoelen
0344 203012

LRK speelleergroep

LRK Buitenschoolse opvang

 

Bereikbaarheid algemeen

0344-603087


info@sklm.nl