Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vertegenwoordigt de dagopvang, de speelleergroepen en de BSO en hebben als doel:

  • de belangen van de kinderen en de ouders van SKLM zo goed mogelijk te behartigen;
  • de ouders te vertegenwoordigen richting het management en bestuur;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid (o.a. Pedagogisch Beleidsplan, voedingsaangelegenheden, huisvesting, spel-en activiteitenbeleid en tariefstelling).

Om deze rol goed te kunnen vervullen, ontvangt de OC graag input van ouders over het reilen en zeilen binnen SKLM: wat gaat er goed en wat kan er misschien (nog) beter? Het gaat daarbij om alle groepen. Alle suggesties, verbeterpunten én complimenten voor SKLM zijn welkom. 

Voor alle locaties kunnen ouders zich aanmelden. Interesse? Neem contact op met Barbara van Brakel.