Oudercommissie

Welkom op de pagina van de oudercommissie van SKLM. Graag stellen wij ons aan je voor!

Alfra Cindy Ivonne en Krista Mirjam Monique

Alfra, Cindy, Ivonne, Krista, Mirjam en Monique.

Wij zijn een groep ouders van de verschillende locaties en wij vertegenwoordigen de dagopvang, de speelleergroepen en de BSO. Wij hebben als doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van SKLM zo goed mogelijk te behartigen.
  • De ouders te vertegenwoordigen richting het management en bestuur.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid (o.a. Pedagogisch Beleidsplan, voedingsaangelegenheden, huisvesting, spel-en activiteitenbeleid en tariefstelling).

Om deze rol goed te kunnen vervullen ontvangen wij graag jullie input over het reilen en zeilen binnen SKLM; wat gaat er goed en wat kan er misschien (nog) beter? Het gaat daarbij om alle groepen. Alle suggesties, verbeterpunten én complimenten voor SKLM zijn welkom. 

Je kunt de oudercommissie bereiken op het e-mailadres oudercommissie.sklm@gmail.com. Op de locaties waar een ouder vertegenwoordigd is, hangen affiches met onze foto’s of zijn flyers uitgedeeld. Je mag ons natuurlijk ook in het voorbijgaan even aanschieten!

Wij zoeken voor de meeste locaties nog leden. Alleen de locatie Lienden is voldoende vertegenwoordigd, van de overige locaties kunnen wij nog collega’s gebruiken. Wij overleggen iedere twee maanden met het management van SKLM. Tussentijds houden wij via de e-mail contact. Interesse? Meld je dan aan via de mail of bij 1 van ons persoonlijk.

Notulen OC 15 november 2018

Notulen OC 13 september 2018

Notulen OC 7 juni 2018