Plaatsing

Kennismaking

Wanneer uw kind wordt geplaatst, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met een van de pedagogisch medewerkers. Het wennen is voor uw kind maar ook voor uzelf als ouder een spannende periode.

 

Gewenning

Om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat alle gewoonten en eventuele bijzonderheden van uw kind besproken zijn met de pedagogisch medewerkers. De gewenningsperiode valt binnen de plaatsingsperiode. De wenperiode wordt afgestemd op de behoeftes van het kind en de ouders.

 

Contractbeïndiging

Als u tot onze spijt de opvang wilt beïndiging dient dit schriftelijk te gebeuren. Houdt u hierbij rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Contract vermindering wordt ook gezien als contractbeïndiging en heeft ook een opzegtermijn van 1 maand.