Pedagogisch beleid

SKLM werkt volgens de richtlijnen die staan in het pedagogisch beleid. Hierdoor zijn de pedagogisch medewerkers ondersteund door een helder pedagogisch beleid. Dit beleid is specifiek genoeg om duidelijk richting te geven aan de manier waarop zij de kinderen moeten opvangen en begeleiden.

Het pedagogisch beleid kunt u op de groep of hier in zien.